Vaksdal kommune Vaksdal ressurssenter

Helgestillingar ved Ressurssenter

Ved Ressurssenteret treng vi fleire dyktige kollegaer, og har ledige faste helgestillingar på 13%.

Er du interessert i ei meiningsfull og givande helgestilling? Er du til dømes student på jakt etter deltidsjobb, eller har du ei genuin interesse for å arbeide med eldreomsorg?

Då har vi jobben for deg! Du vil sjølvsagt få både opplæring og oppfølging.

Om arbeidsstad

Arbeidsstad vil vera i 3. etasje på Ressurssenteret for personar med demens/Vaksdal sjukeheim. Avdelinga er ei somatisk avdeling, med 17 langtidspasientar.
Du vert ein del av eit fantastisk arbeidsteam, som har brukarane i foksus. Sjukeheimen ligg i vakre Vaksdalsbygda, med kort avstand til togstasjon.  
Det skjer mykje spanande utvikling på ressurssenteret, både innan demensfeltet og eldreomsorgen generelt. Du vil få moglegheita til å bli ein del av eit dyktig fagmiljø, med dedikerte og kunnskapsrike tilsette på heile huset. 

Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere

 • Oppfølging av pasientar med alt frå stell til hjelp til daglege gjeremål
 • Medisinhandsaming, ut frå kompetansenivå
 • Medisinsk oppfølging ut frå kompetansenivå
 • Kontakt og samarbeid med pårørande

Krav til kompetanse

 • Helsefagarbeidar, eller anna relevant fagbrev 
 • Søkjarar utan formell kompetanse kan også bli vurdert. Skriv gjerne i søknad dersom du samlar timar og har ambisjon om å ta fagbrev
 • Krav om godkjend politiattest

Me oppfordrar fast tilsette som ynskjer stillingsoppauke å søkje.

Personlege eigenskapar

 • Du må vera kreativ og engasjert, med evne til å arbeide på nye og innovative måtar
 • Du er fagleg trygg, modig og raus - og evnar å gjere tenesta, tilsette og brukarar gode
 • Du må like å arbeide sjølvstendig og å ta ansvar på vakter
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter og evne til samarbeid i eit tverrfagleg perspektiv
 • Løysingsorientert, med stor evne til gjennomføring
 • Generelt gode datakunnskapar
 • Likar du i tillegg travle dagar og å arbeide kunnskapsbasert, så er du kanskje interessert?

Personlege eigenskapar vert vektlagt, særskilt evne til å arbeide sjølvstendig og å vera fagleg trygg.        

Vaksdal kommune kan tilby

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Individuell oppfølging
 • Moglegheiter for støtte til etter- og vidareutdanning
 • Løn i tråd med tariffavtaleverk

Slik søkjer du

Klikk på "send søknad" og følg vidare instruksjonar.
Har du søkt på stilling i Vaksdal via EasyCruit før er brukarnamn ofte e-posten du brukte.
Treng du hjelp, kan du venda deg til HR-konsulent: på e-post tiril.h.langhelle@vaksdal.kommune.no eller tlf 95 52 75 04

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

12.06.2022

Arbeidsstad:

Vaksdal kommune

Kontaktpersonar:

Adresse:

Kontorlokalisering: