Vaksdal kommune Daletunet Helsehus

Helsefagarbeidar natt

Vi har ledig 44% fast stilling for helsefagarbeidar natt, ved fjerde etasje på Daletunet. Arbeid kvar 3. helg.

Du blir ein del av eit kjekt arbeidsteam. Me har eit godt arbeidsmiljø og eit meiningsfullt arbeid.

Om arbeidsstad

Helsehuset på Dale. Daletunet institusjon har ei avdeling som består av langtidspasientar, pasientar på korttid og personar på avlastning.

Arbeidsoppgåver

 • Oppfølging av pasientar med alt frå stell til hjelp til daglege gjeremål
 • Medisinhandsaming
 • Medisinsk oppfølging ut frå kompetansenivå

Krav til kompetanse:

 • Helsefagarbeidar
 • Ufaglærte og andre søkjarar med relevant erfaring/kompetanse kan også bli vurdert
 • Godkjent politiattest må leggast fram ved tilsetjing

Vi oppfordrar fast tilsette som ynskjer stillingsauke om å søkje

Personlege eigenskapar: 

 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Likar å jobbe sjølvstendig i eit travelt miljø med varierte arbeidsoppgåver, og å ta ansvar på vakter
 • Er god på samarbeid og ser arbeidsgruppa som eit team. Evnar å bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima mellom tilsette, pasientar og pårørande 
 • Påliteleg, løysingsorientert og positiv 
 • Generelt gode datakunnskapar
 • Vere trygg i deg sjølv, og kunne takle endringar og uføreseielege hendingar 

Personlege eigenskapar vert vektlagt, særskilt evne til å arbeide sjølvstendig og å vera fagleg trygg.     

Vaksdal kommune kan tilby

 • Me har godt arbeidsmiljø, dyktige folk i tenesta og gode ordningar for vidareutdanning og kompetanseheving
 • Me gjev uteljing på lønn for relevant vidareutdanning
 • Hos oss får du faglege og personlege utfordringar, og du får moglegheit til å utvikle deg saman med oss
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Individuell oppfølging
 • Løn i tråd med tariffavtaleverk

Slik søkjer du
Klikk på "send søknad" og følg vidare instruksjonar.
Har du søkt på stilling i Vaksdal via EasyCruit før er brukarnamn ofte e-posten du brukte. Har du ikkje søkt via EasyCruit i Vaksdal, må du opprette brukarnamn og passord.
Treng du hjelp, kan du venda deg til HR-rådgjevar: på e-post tiril.h.langhelle@vaksdal.kommune.no eller tlf 95 52 75 04

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

28.09.2021

Arbeidsstad:

Vaksdal kommune

Kontaktpersonar:

Adresse:

Kontorlokalisering